Sök

Underhåll den 11 och 12 December, 2010

130054_News_Wartungsarbeiten_470x260px_RGB_Newsseite
Under helgen den 11 och 12 december 2010 kommer underhålls aktiviteter på vår webbserver att utföras.

Under helgen den 11 och 12 december 2010 kommer underhålls aktiviteter på vår webbserver att utföras. Detta innebär att hemsidan inte kommer att finnas tillgängliga vid denna tidpunkt. Från 13 December 2010 kommer du att kunna öppna vår webbplats som vanligt.