Sök

Teknisk Information är översatt Finns nu på svenska

News_130464_TI_IK_SE_470x260px_RGB_Newsseite
Den tekniska dokumentationen för Schöck Isokorb® är nu tillgänglig på svenska.

Den tekniska dokumentationen till Schöck Isokorb® finns nu tillgänglig för nedladdning från hemsidan, i svensk version. Dokumentationen innehåller byggnadsfysisk information för förbindelse mellan betong-betong, betong-stål och stål-stål. Dessutom innehåller den en översikt över samtliga Isokorb®-element, deras konstruktionsmässiga detaljer samt montageanvisningar.

Klicka här för att ladda ner den nya tekniska dokumentationen.