Sök

Nytt produktprogram Schöck Isokorb®

News_neues_Lieferprogramm_NL_470x260px_RGB_Newsseite
Schöck har vidareutvecklat och optimerat produktprogrammet för köldbryggebrytande Isokorb®, för att passa dina önskemål bättre.

Med det nya produktprogrammet har kapaciteten hos Isokorb® elementen förbättrats ytterligare (för både 80 mm och 120 mm tjocklek) och bättre byggnadsfysikaliska värden har uppnåtts. Den nya utformningen kombinerat med förbättrade tryckelement leder till en högre bärförmåga vid en lägre värmeledningsförmåga. Justeringar som skapar nya möjligheter och leder till en högre prestanda. Schöck Isokorb® tillhandahåller nu en förbättrad värmeisolering anpassad till framtida marknadskrav.

Vad det nya produktprogrammet erbjuder dig:

  • Optimering av konstruktionskomponenterna möjliggör en symmetrisk delbarhet och därmed produktion av modulelement med 250mm längd;
  • Förbättrad kvalitet på stänger av rostfritt stål ger en minskad värmeledningsförmåga;
  • Nya och förbättrade HTE tryckelement för bättre värmeisolering;
  • Produktprogrammet för Isokorb® är synkroniserad med Schöck IDock® systemet för eftermontering av fribärande balkonger. Elementen passar IDock® utan några justeringar;
  • Förbättringar av konstruktionsmässiga komponenter (kapacitet) och bygganadsfysikaliska aspekter (t.ex. konduktivitet) hos elementen tillsammans med brandmotstånd (REI120) och elementens stabilitet.
  • Elementen som är avsedda för högre belastningskapacitet är utrustade med en särskild "armeringsring" som tar hand om tryckspänningen bakom tryckelementen.

För mer information om Schöck Isokorb® och det nya produktprogrammet kontakta HauCon Sverige AB på +46 58 21 26 00 eller info@haucon.se.