Sök
Schöck Isokorb® typ QXT - köldbryggsbrytare för överföring av tvärkrafter från understöttade balkonger

Schöck Isokorb® XT typ Q

Schöck Isokorb® XT typ Q är ett strukturellt förankringssystem för infästning av understöttade balkonger och skärmtak. Elementet finns även i ett brandbeständigt utförande (REI120). Schöck Isokorb® XT typ Q överför (höga) tvärkrafter från understöttade balkonger och skärmtak av betong.

Mer info

Schöck Isokorb® XT typ Q-elementet har ytterligare optimerats för att tillhandahålla ännu högre värmeisolering. Elementet är försett med ett HTE-Compact®-tryckelement av ultrahållfast betong och 120 mm Neopor®-isolering Det nya HTE-Compact®-tryckelementet har en mycket låg värmeledning för optimal värmeisolering med ytterligare byggnadsfysiska och strukturella förbättringar.

Elementet är certifierat av Passivhaus Institut i Darmstadt (DE) som "certifierad passivhuskomponent" för balkonginfästningar.

Följande XT Q-typer finns tillgängliga:

XT typ Q: För överföring av positiva tvärkrafter med kontinuerlig infästning.

XT typ Q-P: För överföring av positiva tvärkrafter med punktinfästning.

XT typ Q-Z: Element utan tryckelement. För överföring av positiva tvärkrafter med kontinuerlig infästning där betongelementet tryckfritt kan expandera med temperaturförändringar.

XT typ Q-PZ: Element utan tryckelement. För överföring av positiva tvärkrafter med punktinfästning där betongelementet tryckfritt kan expandera med temperaturförändringar.

Isokorb® XT typ Q-elementen finns som standard tillgängliga i höjderna 160 - 250 mm. Vår Tekniska avdelning hjälper dig gärna med specialanpassade lösningar.

Nedladdningar
Teknisk information
Teknisk Information Schöck Isokorb® XT (UK version)
pdf, 27,22 MB (25.09.2018)
Broschyrer
Broschyr Schöck Isokorb® (UK version)
pdf, 1,81 MB (28.05.2018)
Certifikaten
Environmental Product Declaration EPD Schöck Isokorb® type QXT
pdf, 1,31 MB (09.03.2017)
BIL_MA_van-Gortel--Gerko-2017_16z9.jpg
Har du frågor om produkter eller speciallösningar?

Gerko van Gortel

KAM Nordic countries

Telefon: +31 (0)55 526 88 20

E-post: g.van.gortel@schock.nl

Den svenska marknaden styrs för tillfället från vårt kontor I Nederländerna.