Sök
BIL_NEWS_IK_XT_16z9_FHD.jpg

Värmeisolerad separering med framtidsperspektivSchöck Isokorb® XT med 120 mm isolering

Den nya generationen Schöck Isokorb® XT-element möjliggör energibesparande infästning av utkragade byggdelar. Schöck Isokorb® XT är en strukturell förankring som termiskt separerar byggdelar och reducerar värmeförluster till ett minimum. Med detta element kan infästningar konstrueras på det mest energieffektiva sättet och uppfylla standarden för passivhus.

Schöck Isokorb® XT produktprogram erbjuder hållbara och energieffektiva infästningslösningar för olika betong-betong-anslutningar. För utkragade och understöttade balkonger och loftgångar, med genomgående golv, pelare, bröstningar och fasadband: det finns alltid en passande Schöck Isokorb® XT-lösning.

Mer info

Termisk isolering med Isokorb® XT

Schöck Isokorb® XT ger bästa möjliga termiska isolering tack vare sin 120 mm isoleringstjocklek, HTE-tryckelement och rostfria armeringsstänger. Utöver vår standard Isokorb® med 80 mm isoleringstjocklek har Isokorb® XT 120 mm isolering för ytterligare förbättrad termisk isolering.

För ytterligare förbättra isoleringsförmågan används HTE-tryckelement och rostfria armeringsstänger. HTE-elementet inehåller ultrahöghållfast betong och ger mindre värmekonduktivitet. De rostfria stängerna minskar värmekonduktiviteten ytterligare. Hela Isokorb® XT är alltså utformat för att för bästa möjliga termiska isolering.

Vad är en passivhusbyggnad?

Passivhus är en rigorös standard för energieffektiva byggnader som ska minska det ekologiska fotavtrycket. Det resulterar i byggnader so kräver extremt lite tillskottsenergi för uppvärmning eller nedkylning. Passivhusutformnign är inte ett tillägg eller bisats för arkitektonisk design, utan ska infogas i den arkitektoniska processen.

Även om det mestadels förekommer vid nybyggnationer kan det även användas vid renoveringar. En grundsten för passivhus är att det totala energitillskottet ska vara under 60 kW/m2 per år, för uppvärmning, vatten och el. Schöck Isokorb® XT minimerar köldbryggor till passivhusstandard.

BIL_MA_van-Gortel--Gerko-2017_16z9.jpg
Har du frågor om produkter eller speciallösningar?

Gerko van Gortel

KAM Nordic countries

Telefon: +31 (0)55 526 88 20

E-post: g.van.gortel@schock.nl

Den svenska marknaden styrs för tillfället från vårt kontor I Nederländerna.

Nedladdningar
Teknisk information
Teknisk Information Schöck Isokorb® XT (UK version)
pdf, 27,22 MB (25.09.2018)
Broschyrer
Broschyr Schöck Isokorb® (UK version)
pdf, 1,81 MB (28.05.2018)
Certifikaten
Environmental Product Declaration EPD ECO Schöck Isokorb® type KXT50
pdf, 1,74 MB (09.09.2015)
Certifikaten
Environmental Product Declaration EPD Schöck Isokorb® type QXT
pdf, 1,31 MB (09.03.2017)