Sök
BIL_IK_PRO_Isokorb-KS20-V1_16z9_FHD.jpg

Schöck Isokorb® typ KS

Schöck Isokorb® typ KS är en strukturell förankring med köldbryggsbrytning av utkragade stålkonstruktioner. Elementet är en unik koppling mellan betong och stål med 80 mm isoleringstjocklek som finns tillgänglig i brandbeständigt utförande (REI90). Schöck Isokorb® typ KS överför moment- och tvärkrafter.

 

Mer info

Med Schöck Isokorb® typ KS separeras fritt utkragade stålelement från den bakomliggande betongkonstruktionen. Elementet förankras i moderna stålbalkonger och loftgångar på ett energieffektivt sätt och förebygger onödig värmeförlust och köldbryggor.

Isokorb® typ KS-elementen finns som standard tillgängliga i höjderna 160 - 250 mm. Vår Tekniska avdelning hjälper dig gärna med specialanpassade lösningar.

Fördelar
Högkvalitativ värmeisolering

Schöck Isokorb® tillverkas av högkvalitativa material med mycket låg värmeledning för optimal värmeisolering och maximal boendekomfort.

Unik förbindning

En unik strukturell värmeisolerande separering av betong-stål-kopplingar. Förankrar stålkonstruktioner utan risk för kondens, mögel eller korrosion.

Höga byggtoleranser

För att underlätta montering vid oexakta mått har Isokorb® KS-elementen upp till 10mm extra utrymme för finjustering.

Nedladdningar
Teknisk information
Teknisk Information Schöck Isokorb® betong-stål (UK version)
pdf, 14,12 MB (25.09.2018)
Broschyrer
Broschyr Schöck Isokorb® (UK version)
pdf, 1,81 MB (28.05.2018)
BIL_MA_van-Gortel--Gerko-2017_16z9.jpg
Har du frågor om produkter eller speciallösningar?

Gerko van Gortel

KAM Nordic countries

Telefon: +31 (0)55 526 88 20

E-post: g.van.gortel@schock.nl

Den svenska marknaden styrs för tillfället från vårt kontor I Nederländerna.