Sök
BIL_IK_PRO_Isokorb-KS20-V1_16z9_FHD.jpg

Schöck Isokorb® T typ SK

Schöck Isokorb® T typ SK är en strukturell förankring med köldbryggsbrytning av utkragade stålkonstruktioner. Elementet är en unik koppling mellan betong och stål med 80 mm isoleringstjocklek som finns tillgänglig i brandbeständigt utförande (REI90). Schöck Isokorb® T typ SK överför moment- och tvärkrafter.

Mer info

Med Schöck Isokorb® T typ SK separeras fritt utkragade stålelement från den bakomliggande betongkonstruktionen. Elementet förankras i moderna stålbalkonger och loftgångar på ett energieffektivt sätt och förebygger onödig värmeförlust och köldbryggor.

Isokorb® T typ SK-elementen finns som standard tillgängliga i höjderna 160 - 250 mm. Vår Tekniska avdelning hjälper dig gärna med specialanpassade lösningar.

Fördelar
Högkvalitativ värmeisolering

Schöck Isokorb® tillverkas av högkvalitativa material med mycket låg värmeledning för optimal värmeisolering och maximal boendekomfort.

Unik förbindning

En unik strukturell värmeisolerande separering av betong-stål-kopplingar. Förankrar stålkonstruktioner utan risk för kondens, mögel eller korrosion.

Höga byggtoleranser

För att underlätta montering vid oexakta mått har Isokorb® T typ SK-elementen upp till 10mm extra utrymme för finjustering.

Nedladdningar
Broschyrer
Broschyr Schöck Isokorb® (UK version)
pdf, 2,01 MB (28.02.2020)
Har du frågor om produkter eller speciallösningar?

HyDratec Scandinavia AB

Utkällevägen 20

694 35 Hallsberg

Telefon: +46 (0)10 585 21 00

E-post: info@hydratec.se

Besök & leveransadress:

Hallsbergsterminalen 11-13, 694 91 Hallsberg