Sök
BIL_HIGHLIGHT_Produktmotiv_IK_K_16z9_FHD.jpg

Köldbryggsbrytare vid balkonginfästningSchöck Isokorb® med 80 mm isolering

Schöck Isokorb® är en strukturell köldbryggsbrytare som ger en högkvalitativ lösning för infästning av betongbalkonger. Schöck Isokorb® -elementen har 80 mm isoleringstjocklek som termiskt separerar byggnadsdelarna. Detta medför att man motverkar fukt- och mögelskador och onödiga värmeförluster. Den betrodda Schöck Isokorb®-teknologin bygger på mer än 20 års internationell erfarenhet i branschen.

Mer info

Effektiv köldbryggsbrytare

Schöck Isokorb® med 80 mm isolering är basen i vårt produktsortiment gällande köldbryggsbrytare. För balkonginfästningar ger denna produkt både strukturella och byggnadsfysiska fördelar. För det första har den mycket goda lastbärande förmågor för överföring av balkongens laster in i innanförliggande betong- eller stålbjälklag.

För det andra separerar den komponenterna termiskt från varandra och minskar värmeförlusterna till ett minimum.

Infästning av betongbalkonger

I vår serie med 80 mm-produkter erbjuder vi ett flertal olika produkter som effektivt fäster in balkonger och loftgångar in i huvudkonstruktionen.

Våra Isokorb®-typer K, Q, Q+Q, D, S och W möjliggör infästning av alla typer av balkonger och loftgångar i betong, fritt utkragande eller understöttade, in till huvudkonstruktionen.

Isokorb® typ K används fr infästning av fritt utkragande betongelement in i ett betongbjälklag. Typ Q används för understöttade element och typ D används för överföring mellan kontinuerliga bjälklag. Typ S används för att ansluta armerade betongbalkar och typ W används för anslutning av lodräta konstruktioner, som pelare eller väggar.

Anslutning av stålbalkonger

För infästning av stålbalkonger till stål- eller betongbjälklag, gå in på vår Isokorb® 80 mm sida för att se våra lösningar.

BIL_MA_van-Gortel--Gerko-2017_16z9.jpg
Har du frågor om produkter eller speciallösningar?

Gerko van Gortel

KAM Nordic countries

Telefon: +31 (0)55 526 88 20

E-post: g.van.gortel@schock.nl

Den svenska marknaden styrs för tillfället från vårt kontor I Nederländerna.

Fördelar
  • Vårt omfattande produktsortiment
  • Energieffektiv infästningslösning
  • För varje applikation finns en lämplig Isokorb®-lösning
  • Brandmotstånd REI90/REI120
  • Vår omfattande dokumentation
  • Finns tillgänglig i höjderna 160-250 mm
Nedladdningar
Teknisk information
Teknisk Information Schöck Isokorb® betong-betong (UK version)
pdf, 16,48 MB (25.09.2018)
Broschyrer
Broschyr Schöck Isokorb® (UK version)
pdf, 1,81 MB (28.05.2018)