Sök

Nedladdningar

Här kan du ladda ned de viktigaste planeringsunderlagen. Välj den dokumentkategori och den produkttyp som du söker.

9 Poster hittades
Teknisk information
Teknisk Information Schöck Isokorb® typ QXT (UK version)
pdf, 1,45 MB (25.09.2018)
Certifikaten
Environmental Product Declaration EPD Schöck Isokorb® type QXT
pdf, 1,31 MB (09.03.2017)
Software
Software Schöck Isokorb®
Version 1.11.14
exe, 7,32 MB (05.06.2020)
CAD/BIM -filer
Isokorb® typ QXT (DWG)
zip, 756,40 KB (11.01.2017)
CAD/BIM -filer
Isokorb® typ QXT+QXT (DWG)
zip, 477,89 KB (11.01.2017)
CAD/BIM -filer
Isokorb® typ QXT (IFC)
zip, 1,43 MB (11.01.2017)
CAD/BIM -filer
Isokorb® typ QXT+QXT (IFC)
zip, 1,28 MB (11.01.2017)
CAD/BIM -filer
Isokorb® typ QXT+QXT (RFA)
zip, 56,13 MB (11.01.2017)
CAD/BIM -filer
Isokorb® typ QXT (RFA)
zip, 157,81 MB (11.01.2017)