Sök

Nedladdningar

Här kan du ladda ned de viktigaste planeringsunderlagen. Välj den dokumentkategori och den produkttyp som du söker.

13 Poster hittades
Broschyrer
Broschyr Schöck Isokorb® (UK version)
pdf, 2,01 MB (28.02.2020)
Software
Software Schöck Isokorb®
Version 1.12.1
exe, 7,38 MB (01.09.2020)
Software
Software Schöck Isokorb® Stål-stål
Version: 2020.7.2.44
msi, 41,69 MB (07.08.2020)
Software
Software Schöck Isokorb® Stål-stål
Version 3.2.0.1
exe, 39,89 MB (04.02.2019)
Byggnadsfysik
Värmekonduktivit och värmemotstånd Schöck Isokorb® T, för armerat betongkonstruktioner
pdf, 178,59 KB (23.10.2020)
Byggnadsfysik
Värmekonduktivit och värmemotstånd Schöck Isokorb®, för stålkonstruktioner
pdf, 70,38 KB (23.10.2020)
Byggnadsfysik
Guide för köldbryggsbrytning med Schöck Isokorb®
pdf, 631,05 KB (25.09.2018)
Prestandadeklaration
Prestandadeklaration Schöck Isokorb® ETA 17-0261 (Engelska)
pdf, 51,22 KB (18.12.2018)
Prestandadeklaration
Prestandadeklaration Schöck Isokorb® ETA 17-0262 (Engelska)
pdf, 57,95 KB (17.12.2018)