Sök

Nedladdningar

Här kan du ladda ned de viktigaste planeringsunderlagen. Välj den dokumentkategori och den produkttyp som du söker.

5 Poster hittades
Teknisk information
Teknisk Information Schöck Isokorb® T betong anslutningar (ENG)
pdf, 32,58 MB (20.02.2020)
Software
Software Schöck Isokorb®
Version 1.12.1
exe, 7,38 MB (01.09.2020)
CAD/BIM -filer
Isokorb® typ D (DWG)
zip, 28,04 MB (11.01.2017)
CAD/BIM -filer
Isokorb® typ D (IFC)
zip, 55,08 MB (11.01.2017)
CAD/BIM -filer
Isokorb® typ D (RFA)
zip, 186,61 MB (11.01.2017)