Sök

Nedladdningar

Här kan du ladda ned de viktigaste planeringsunderlagen. Välj den dokumentkategori och den produkttyp som du söker.

14 Poster hittades
Teknisk information
Teknisk Information Schöck Isokorb® T betong anslutningar (ENG)
pdf, 32,58 MB (20.02.2020)
Software
Software Schöck Isokorb®
Version 1.12.1
exe, 7,38 MB (01.09.2020)
CAD/BIM -filer
Isokorb® typ K (DWG)
zip, 26,41 MB (12.04.2018)
CAD/BIM -filer
Isokorb® typ K (IFC)
zip, 40,49 MB (11.01.2017)
CAD/BIM -filer
Isokorb® typ K10 (RFA)
zip, 222,31 MB (11.01.2017)
CAD/BIM -filer
Isokorb® typ K20 (RFA)
zip, 124,89 MB (11.01.2017)
CAD/BIM -filer
Isokorb® typ K30 (RFA)
zip, 146 Bytes (11.01.2017)
CAD/BIM -filer
Isokorb® typ K40 (RFA)
zip, 125,17 MB (11.01.2017)
CAD/BIM -filer
Isokorb® typ K50 (RFA)
zip, 146 Bytes (11.01.2017)
CAD/BIM -filer
Isokorb® typ K60 (RFA)
zip, 125,89 MB (11.01.2017)