Vi om oss

Schöck Bauteile GmbH utvecklar, tillverkar och säljer innovativa byggkomponenter och -system för betong- och murverkskonstruktioner. Med "bygg helt enkelt bättre" som motto är det vårt mål att alltid utveckla kvalitetsförbättrande byggprodukter som också gör arbetet enklare. Schöck fokuserar här på byggnadsfysikaliska, statiska och konstruktiva funktioner.

Kärnkompetensen finns inom lösningar för värmeisolering och bullerskydd för nybyggnationer. Schöck kan med produktgrupperna Isokorb®, Novomur® och Tronsole® erbjuda sofistikerade lösningar som både definierar status för den aktuella tekniken och som dessutom vidareutvecklas kontinuerligt. Inom området armeringsteknik håller Schöck på att bygga upp en ny kärnkompetens med skjuvarmeringen BOLE®, den glasfiberförstärkta plasten ComBAR® och dornsystemen (ESD/SLD).

Vid sidan av de rena produktlösningarna lägger Schöck stor vikt på att leverera tjänster. Via applikationsteknik, planeringsservice, utbildningar, symposier, dimensioneringsprogram, tekniska underlag och den områdesansvarige kan alla kundgrupper få hjälp med att helt enkelt bygga bättre.

1962
1962
Eberhard Schöck grundar tillsammans med en handfull medarbetare företaget "Schöck Bautrupp", som specialiserar sig på att bygga källare till färdighus.
1963
Schöck Bautrupp utvecklas till ett byggföretag som förutom både lägenhets- och affärs-/industribyggnader även uppför offentliga byggnader. Tack vare den snabba framgången kan företaget koncentrera sig på stora projekt som uppstår i olika regioner i landet, t.ex. München, Mühlacker och Heilbronn.
1967
1967
Det gamla tjurstallet i Baden-Baden/Varnhalt byggs om till en lagerhall med två kontorsrum. "Schöck Betonelemente GmbH" uppstår. Två ytterligare hallar byggs i industriområdet i Steinbach, där företaget håller till idag.
1968
Den 1 april flyttar byggföretaget och det unga "Schöck Betonelemente GmbH" till industriområdet i Steinbach.
1969
Källarfönstret Schöck-Inpor är den första produkt som löser avformning av ursparningar för källarfönster vid konstruktioner på plats på ett innovativt sätt.
1972
1972
På BAUMA i München visas det första polyesterljusschaktet med glasfiberarmering. Det här ljusschaktet med sin säregna äggform (stabilitet!) rationaliserar väsentligt den kostsamma avformningen av betongljusschakt och monteringen av ljusschakt.
1976
Som ytterligare produkter för källarbyggnad tillkommer egentillverkade källarfönster och ramar av glasfiber-betong ut på marknaden. Den 1 december byter "Schöck Betonelemente GmbH" namn till "Schöck Bauteile GmbH".
1979
Eberhard Schöck är på skidsemester och lägger då märke till fukt i rumstaken, vilket han ser som ett resultat av den skadliga effekt som köldbryggor har vid utkragande betongdelar. De första skisserna uppstår, som sedan resulterar i en konkret produktutveckling. Den banbrytande lösningen Schöck ISOKORB® ser för första gången dagens ljus. Den 1 mars startar försäljningen av Schöcks byggprodukter i Schweiz via Feli Bauteile AG, Safenwil, som idag är Schöck Bauteile AG i Aarau. Redan samma år grundas Schöck Bauteile Ges.m.b.H i Kremsmünster (numera flyttat till Wien) med syfte att öka försäljningen i Österrike.
1983
1983
Schöck ISOKORB®, ett värmeisoleringselement med anslutningsarmering, kommer ut på marknaden och är en revolutionerande uppfinning som för första gången erbjuder en lösning för köldbryggor vid utkragande delar av armerad betong och de skador som uppstår av dessa.
1985
Schöcks TRONSOLE®, ett stegljudsskydd för trapphus, skapar ett bättre boende och har med tiden kommit att bli ett standardinslag i hemmet. Tronsole® V var bara början. Under kommande år utökades produktprogrammet snabbt med Tronsole® Z och T.
1992
1992
Schöck ISOMUR® lanseras. Det är ytterligare ett värmeisoleringselement, denna gång för vertikala köldbryggor på murfötter ovanför källartak eller golvplatta. Eberhard-Schöck-stiftelsen grundas, med målet att utbilda unga människor från Östeuropa inom hantverksyrken.
1993
Schöck STAIFIX® DSD (dubbeltvärkraftsdorn) möjliggör en stabil och kostnadseffektiv överföring av höga tvärkrafter vid dilatationsfogar mellan betongbyggdelar. Schöck AG bildas, med syfte att säkra företagsgruppens fortsatta verksamhet. Eberhard Schöck blir styrelseordförande.
1994
1994
Nybyggnation och invigning av fabriken i Dölbau/Queis mellan Leipzig och Halle/Saale för produktion av INSET-ramen. Förutom en utökning av antalet modeller och användningsområden för Isokorb lanseras Tronsole® Q, som är speciellt avsedd för prefabriceringsfabriker.
1996
Med ISOKORB® KH för anslutning av träbalkonger till armerad betong byggs kompetensen för värmeisolering av utkragande byggnadsdelar ut ytterligare, och företagets ledande position på denna marknad förstärks. I Frankrike startar arbetet med att bygga upp en egen verksamhet för tjänster ute på fältet.
1997
På BAU i München presenteras ett helt nytt betongarmeringselement av glasfiberförstärkt plast med namnet COMBAR®. Den 1 april upptas försäljningspartnern Ribéma Bouwsysteme B.V. som dotterbolag. Schöck deltar för första gången i BATIMAT, som äger rum i Paris. Produkterna mottas med stor förtjusning.
1998
1998
Nybyggnationen av distributionslagret i Essen, som är Västeuropas stödpunkt för logistik, invigs med pompa och ståt. På grund av olika byggmetoder införs särskilt för den franska marknaden "RUTHERMA®" som motsvarighet till den tyska Isokorb®.
1999
Två speciella produktuppfinningar lanseras på marknaden. Den första är att ISOKORB® KX får ett nytt trycklager med namnet DQ som avsevärt förkortar monteringstiden på byggplatsen. Den andra är källarfönstret Inset 2000 som ger nya systemmöjligheter för montering av källarfönster.
2000
Produktutbudet för värmeisolering utökas med Schöck Isomur® light för enfamiljshus. Schöck vidareutvecklar sin armeringsteknik med Schöck BOLE®, en skjuvarmering för att motverka skjuvning för pelare genom bjälklag av armerad betong. Den klassiska tjänsten för hjälp ute på fältet kompletteras med Schöcks landsomfattande planeringsservice, där kunderna kan få råd av arkitekter och konstruktörer.
2001
Två nya dimensioneringsprogram utvecklas för BOLE® och Schöck-dornet typ SLD för bättre och enklare planering av objekt. Schöck tar över affärsenheten "värme och bullerskydd" från MEA Meisinger AG och avyttrar utvecklingen och försäljningen av källarfönster och ljusschakt till ett konsortium i samarbete med MEA. Källarprodukterna säljs i fortsättningen av SyproSchöck GmbH.
2002
2002
Vid samma tidpunkt som den nya energisparförordningen träder i kraft lanseras ISOKORB® KX med betongtrycklager, ISOKORB® KST och NOVOMUR®, en serie produkter för att förhindra köldbryggor.
2003
2003
Den nya HTE-modulen för Schöcks Isokorb® som är mycket enklare att montera och som har klart förbättrade egenskaper för värmeisolering blir ytterligare en milstolpe i Isokorb®-historien. GFK-armeringen Schöck ComBar® ger Schöck ett genombrott inom tunnelbygge.
2004
2004
Schöck vinner pris för utmärkt personalvård i tävlingen TOP JOB. På den internationella byggmässan BAUMA i München presenterar Schöck nyheterna Schöck ComBAR och femte generationen av den nya Isokorb med HTE-modul.
2005
2005
Företagets grundare Eberhard Schöck fyller 70 år och drar sig tillbaka från bolagsstyrelsen. Schöck tilldelas utmärkelsen "TOP 100" för bästa innovationsmanagment och får även kvalitetscertifieringen "Investors in people".
2006
2006
I och med att en verksamhet grundas i Storbritannien tar Schöcks internationaliseringsprocess stora kliv framåt. Ytterligare internationella framgångar är Schöcks representation i Moskva liksom medverkan på mässor utanför Europa för första gången, i Dubai och Kanada. Dessutom har verksamheten fått certifiering för managementsystem enligt den europeiska standarden ISO 9001:2000.
2007
2007
Efter genombrottet inom tunnelbygge öppnar sig nu den internationella marknaden för ComBAR genom nya tillämpningar inom byggen ovan jord, exempelvis parkeringsgarage, industrigolv, fasader och brobyggen. Schöck erbjuder med sina balkongsystem ytterligare en innovation, som i första hand inte bara är en byggnadsdel utan en helhetslösning för balkongbygge vid nybyggnation och ombyggnation. Den tyska hemsidan omarbetas fullständigt, och där erbjuds från och med nu en mängd nya tjänster för alla kundgrupper.
2008
2008
Företagets grundare Eberhard Schöck är en av finalisterna i den tyska tävlingen "Årets entreprenör 2008" och räknas därmed till toppföretagarna bland tyska medelstora företag. Den internationella inriktningen hos Schöck visar sig genom det nya varumärket "Innovative Building Solutions" – "Innovativa byggnadslösningar". Med typen XT införs den sjätte generationen av Schöck Isokorb®. Större isolermaterialtjocklek, 30 % bättre värmeisolering och 50 % högre stegljudsisolering jämfört med föregående modell är utmärkande för den nya typen.
2009
Den globala ekonomi- och finanskrisen har även lämnat spår hos Schöck, vilket har lett till en minskad omsättning, men inte så stor minskning som för genomsnittsföretaget på marknaden. Utslagsgivande för framgången är en tidigare inledd produktoffensiv, en konsekvent kostnadsstyrning och processoptimeringar. Tvärtemot trenden öppnas filialer i Frankrike och Kanada. Den framgångsrika Isokorb®-generationen XT introduceras i Schweiz och Österrike.
2010
Schöck går stärkt ur krisen och satsar åter på tillväxt genom innovationer och internationalisering. Nya affärsområden uppstår. Schöck Balkonsysteme GmbH grundas för försäljning och konstruktion av systemlösningar rörande tillbyggnad av balkonger på befintliga byggnader. Dessutom får marknadsföringen av glasfiberarmeringen ComBAR® en egen profil genom bildandet av ett kompetenscentrum. Marknadsföringsaktiviteterna utanför Europa fortsätter med Sydkorea och Nordamerika.
2011
2011
Ett typgodkännande ger startskottet för en marknadsintroduktion av produktserien Isokorb® R för en energieffektiv anslutning av balkonger på befintliga byggnader. Därmed erbjuder Schöck nu även en Isokorb®-lösning för ombyggnationer. På etableringsorten Baden-Baden byggs en ny produktionshall för att klara tillväxten genom internationaliseringen. Genom utmärkelsen Ludwig Erhard-priset 2011 värdesätts kvalitetsstyrningens varaktighet hos Schöck.
2012
2012
Schöck firar sitt 50-årsjubileum och ger genom öppnandet av Schöck-muséet en inblick i 50 års innovationer. Genom introduktionen av Isokorb® i Kanada och USA fortsätter den internationella marknadsföringen av huvudprodukten utanför Europa. Vid utvärderingen genom det internationella Quality Centre London erhåller Schöck-gruppen en ”silver”-utmärkelse som Investors in People.
Din kontakt

HauCon Sverige AB
Tel: +46 58 21 26 00
Fax: +46 58 21 26 90
info@haucon.se