Bygg helt enkelt bättre


Schöck använder högklassiga och monteringsfärdiga byggkomponenter för att leverera rationella lösningar inom områdena värmeisolering (av t.ex. balkong), stegljudsisolering, bullerskydd och armeringsteknik för byggplatser och prefabriceringsfabriker. Vårt mål är att ständigt kunna erbjuda innovativa produkter som gör att du helt enkelt kan bygga bättre.

Din kontakt

HauCon Sverige AB
Tel: +46 58 21 26 00
Fax: +46 58 21 26 90
info@haucon.se