Aktuellt för din redaktion

I vårt pressarkiv hittar du produktinformation, fackartiklar och användningsexempel för Schöcks lösningar. Dessutom hjälper vi dig gärna vid enskilda förfrågningar och förser gärna din redaktion med ytterligare information. Ring oss eller skicka ett kort e-postmeddelande till marknadsföringsavdelningens presstjänst.

  • First page
  • Last page
Intermittent (punktvis) balkonganslutning med den välbeprövade Isokorb-teknologin Mer info
  • First page
  • Last page
Din kontakt

HauCon Sverige AB
Tel: +46 58 21 26 00
Fax: +46 58 21 26 90
info@haucon.se