Försprång genom vetenskap - våra evenemangstips

Vi erbjuder dig som är kund hos oss en rad evenemang för att du ska få veta mer om de nyaste trenderna inom byggnadstekniken och -fysiken.

Din kontakt

HauCon Sverige AB
Tel: +46 58 21 26 00
Fax: +46 58 21 26 90
info@haucon.se