#item_caption_1831

Schöck Isokorb® XT

Högsta klass

Den senaste generationen Schöck Isokorb® ger ytterligare förbättrad isolering gällande värme och ljud vid infästning av balkonger.

Mer info
Schöck Isokorb® för betong/betong separering

Separerar utvändiga byggnadsdelar av armerad betong termiskt från byggnaden.

Mer info
Schöck Isokorb® för separering av betong/stål

Möjliggör värmeisolerad anslutning av stålkonstruktioner till byggdelar av armerad betong.

Mer info
Schöck ComBAR® glasfiberbaserat armering

Sandwichvägg-ankare tillverkat av glasfiberförstärkt polymerplast.

Mer info

Logo Schöck neu englisch mit Unterzeile

Schöck Netherlands
Tel. +31 55 526 88 20
info@schoeck.se